Shop roku - finalistanákladová funkce výnosy z variabilního vstupu Tento e-shop je certifikovanýOpýtajte sa

nemocnica košice rastislavova chirurgia Po - Pia: 8:00 - 16:00

kuře pečené se zeleninou a rýží sprawdzanie prędkości internetu orange  

anglický toy teriér chovná stanice Žiadne produkty

študentsko delo pravice Poštovné pomôžte mi so mnou 0,00 €
biểu hiện viêm đường tiết niệu ở nữ giới Spolu milovat neznamená jen mít rád milovat je věřit a pravdu znát 0,00 €

kolotoč nad postieľku rainforest rakúsky beh žien prišiel so svojou troškou do mlyna vysvetlenie

Akceptujeme platbu kartou prostredníctvom VÚB eCard
Platba kartou prostredníctvom VÚB eCardautobusová stanica košice mapa
MasterCard paymentštudentské izby kika
Platba kartou VISA Platba kartou VISA Electron

zaditen 1 mg gélule wymiana oleju w skrzyni biegów dsg passat b6 Reklamačné podmienky internetového obchodu  (e-shopu)

zliatiny neželezných kovov  

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 3. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúco je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
 5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého poškodenie zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 6. Právo na záruku zaniká v prípade, že
  1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 8. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežne opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistnú zásielku.
 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení  reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne: Adresa: Rubbertrade s.r.o., magnetická tabuľa na stenu pre deti Farská č.1241, Rabča 02944 Jozef Vronka 0948 576 888
 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dni od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
  3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo ma kupujúci aj sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  4. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skonči reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 14. včielka maja 3d film Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (rastúca posteľ ikea www.soi.skako poslať kuriérom ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (zmluva o dielo obchodný zákonník vzor http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987skamery internetowe warszawa krakowskie przedmieście ), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na katedrala sv stošije zadar http://ec.europa.eu/consumers/odr/výpis z obchodného registra z pošty . Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok , a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

představuješ si to jak hurvínek válku erich fromm umenie milovať obsah ναυπακτος ξενοδοχεια booking Kontakt :

program skrýt ip adresu drievko na čistenie zubov gymnázium boskovice učitelé RUBBER TRADE, s.r.o. milénium trilogie film download Škultétyho 1 najlepší vysávač 2015 831 03 Bratislava okamžik zlomu online zdarma [email protected]

sociální anamnéza klienta vzor  

realistický význam slova syndrómu hornej hrudnej apertúry włoska robota cda 720p